Kadın Sünneti Gibi İlkelliklere Karşı Direniş

Hala bazı ülkelerde kadın sünneti gibi ilkel gelenekler sürdürülüyor. Kadınların Genital Mutilasyonu olarak ifade edilen FGM, 2008 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü gündeminde ve her yıl bu kapsamda kadınların genital mutilasyonuna (FGM) sıfır hoşgörünün Uluslararası Günü’nde, birçok organizasyon düzenleniyor. Dünya üzerinde yaşayan 200 milyondan fazla kadın bu zararlı uygulamaya maruz kalmış ve bu önemli küresel sorun hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyorlar.

FGM

FGM

FGM Nedir?

FGM (Female Genitale Natilation), medikal nedenlerle kadın genital organlarını kasıtlı olarak, kesen, değiştiren veya hasar gören uygulamaları içeriyor. Hiçbir sağlık yararı olmadığı gibi sağlık riskleri olan bu ilkel uygulama, kızların ve kadınların insan haklarının ciddi bir şekilde ihlali ayrıca. FGM, şok, şiddetli kanama ve idrara çıkamama gibi kısa vadede sağlık için bir takım olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Ayrıca orta ve uzun vadede, kistler, enfeksiyonlar ve doğumdaki komplikasyonlar, yeni doğan ölüm riski, cinsel ilişkide ağrı, psikolojik sorunlar ve ölüm gibi riskler mevcut.

kadın sünneti

kadın sünneti

Kadın Sünnetini Ortadan Kaldırmak için WHO Çalışmaları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2008’de FGM’nin ortadan kaldırılması ile ilgili, sağlık, eğitim, finans, adalet ve kadın işleri gibi tüm reel sektörlerden eylem yapılması gereğini vurgulayan kararı kabul etti. Bu kapsamda uygulamanın nedenleri ve sonuçları, terk etmeye nasıl çalışılacağı ve bunu daha önce yaşayanlara nasıl bakılacağına dair çözümler üretiliyor. Buna ek olarak, DSÖ, bir nesil içinde FGM’yi sona erdirmek için yerel çabaları desteklemek amacıyla uluslararası ve bölgesel olarak da savunuculuk yapıyor.

Yanıtla