Turizm Bacasız Sanayi Nedir?

Bugün ki yazımızda bacasız sanayi olarak da bilinen turizm sanayisini inceleyeceğiz. Turizm ülkemizde ekonomimizin gelişmesi için önemli olduğu kadar siyasal ve sosyal açıdan da bir o kadar önem taşımaktadır. Turizm ekonomimizin gelişmesinde ve ülkeye yurtdışından döviz girmesinde en önemli rolü oynamaktadır. Ayrıca turizm sektörü ülkenin reklamı açısından da önemli bir aracıdır. Turizm amacı ile yurtdışında ülkemize gelen insanlar ve yurtiçinde tatil amacıyla farklı şehirlere giden vatandaşlarımız aynı zamanda yeme, içme, konaklama gibi ihtiyaçlarını da karşılayarak ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.

Daha önceden Türkiye’ye gelmemiş olan insanlar, ülkemize gelmeden önce önyargılı düşünceler barındırmaktadırlar. Fakat turizm sektörü sayesinde ülkemizin doğasına, tabiatına, kültürüne, tarihine, güzelliklerine, iklimine büyük beğeni duyarak ülkeden ayrılmaktadırlar ve sağlam bir bağ kurmaktadırlar. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman turizm sektörünün bir ülke için ne kadar önemli rol oynadığı ortadadır. Türkiye turizm açısından çok güzel imkanlara sahip olmasına rağmen 80’li yılların başına kadar turizmde herhangi bir varlık gösterememiştir. 80’li yıllardan sonra yavaş yavaş bu alanda varlık göstermeye başladık ve şu an geldiğimiz nokta ülkemiz için önemli bir kaynak.

Türkiye’ye Gelen Turist Oranları

Turizmdeki gelişmemizi rakamlar ile açıklayacak olursak 2003 yılında ülkemize gelen toplam turist sayısı 16 milyon iken elde edilen gelir yaklaşık 14 milyon dolardır. 2008 yılına geldiğimiz de ise ülkemize gelen turist sayısı neredeyse iki katına çıkarak 31 milyonu bulmuştur ve elde edilen gelir de 25 milyon doları geçmiştir. 2013 yılında ise bu sayılar artarak ülkemize gelen turist sayısı 40 milyonu, elde edilen gelir ise 32 milyon doları bulmuştur.

Yurtdışından ülkemizi ziyarete gelen turistlerin %60’a yakını Rusya, Almanya, İngiltere, Yunanistan gibi yakın çevremizde yer alan ve kısa uçuş mesafelerinde olan Avrupa ülkelerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra İran’dan gelen turistler %5 – 6’lık kısmı, Suriye’den gelen turistler %2 – 2,5’luk kısmı, Afrika’dan gelen turistler ise %1,5 – 2’lik bir kısmı oluşturmaktadır. Denizaşırı ülkelere baktığımız zaman ülkemize en çok turist Amerika Birleşik Devletleri’nden gelmektedir. Her yıl ortalama 700.000 – 800.000 Amerikan vatandaşı ülkemizi ziyarete gelmektedir. Türkiye’ye Avrupa kıtasından her yıl ortalama 16 milyona yakın turist ziyareti gerçekleşmektedir. Asya kıtasında ise bu sayı yıllık 4 milyonu bulmaktadır. Afrika kıtasına baktığımızda bu iki kıtaya göre geride kalsa da yıllık ortalama 800 bine yakın turist ülkemizi ziyarete gelmektedir. Bu sayılar her geçen yıl üzerine koyarak devam etmektedir.

Turizmin Faydaları Nelerdir?

Türkiye turizm konusunda 80’li ve 90’lı yıllarda komşusu Yunanistan ile bile yarışamazken şuan turizm sektörünün zirvelerinde yer alan bir ülke konumundadır. Bu sektör ülkenin gelişmesi, ekonominin canlanması, yabancı ülkelerin gözündeki imajımız açısından son derece önemlidir. Türkiye kısa sürede turizm alanında büyük atılımlar yaparak turistlerin ilgi odağı olmayı başarmıştır. Bundan sonra da turizmde vazgeçilmez bir ülke olmaya devam edecektir.

Yanıtla