Nato’Nun Ambleminde Ne Yer Alır?

NATO sözcüğü, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün İngilizce karşılığının (North Atlantic Tresty Organization) baş harflerinden oluşur. Uluslararası bir askeri ittifaktır. 4 Nisan 1949’da imzalanan Kuzey Atlantik Anlaşması temelinde kurulmuştur. Üye sayısı yirmi dokuzdur. Genel merkezi Brüksel’de bulunur.

NATO’ya üye ülkeler

NATO’nun kurucu üyeleri şunlardır: Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda, Belçika, Danimarka, Portekiz, İzlanda ve Lüksemburg. Diğer üye ülkelerse şunlardır: Yunanistan, Türkiye, Almanya, İspanya, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Slovakya, Letonya, Slovenya, Estonya, Arnavutluk, Hırvatistan ve Karadağ.

NATO’nun Organları

1) NATO Delegasyonları

Her üye ülkenin NATO genel merkezinde bir delegesi bulunur. Delegasyonun başında hükümetini temsil eden bir daimi temsilci yer alır. Daimi temsilci NATO’nun danışmanlık ve karar alma süreçlerine katılır. Kendi ulusal makamlarına bilgi verir.

2) Kuzey Atlantik Konseyi

NATO’nun başlıca siyasi karar alma organıdır. Bütün üye ülkeler burada temsil edilir. Kararlar oy birliğiyle alınır. Genel Sekreter konseyin başıdır.

3) Nükleer Planlama Grubu

Kuzey Atlantik Konseyi ile karşılaştırılabilir bir yetkiye sahiptir. Ama yalnızca nükleer politikalar konusunda faaliyet yürütür.

4) Genel Sekreter

Örgütün en üst düzey sivil memurudur. Örgüt içerisindeki danışmanlık ve karar alma süreçlerini yürütür. Alınan kararları uygular. NATO’nun baş sözcüsüdür. Genel merkezde bulunan Uluslararası Personel dairesinin başkanıdır.

5) Askeri Komite

Üye ülkelerin savunma bakanlarından oluşur. Kuzey Atlantik Konseyi’ne ve Nükleer Planlama Grubu’na askeri politika ve strateji konularında tavsiyelerde bulunur. Üye ülkelerin savunulmasında ve askeri operasyonların gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemlerin alınmasında önerilerde bulunmaktan sorumludur. NATO’nun çıkarlarının korunabilmesi için uzun vadeli değerlendirmeler içeren raporlar hazırlar.

6) Müttefik Harekat Komutanlığı

NATO’nun bütün askeri operasyonlarının planlanmasından ve gerçekleştirilmesinden sorumludur. Taktik, operasyonel ve stratejik düzlemlerde faaliyet gösterir.

7) Müttefik Dönüşüm Komutanlığı

NATO’nun hem bugünün hem yarının zorlukları karşısında gücünü koruyabilmesi için geliştirilmesi ve dönüşümünden Askeri Komite’ye karşı sorumludur. Eğitim tesisleri ve savunma bakanlıklarıyla sağlam ilişkileri bulunur. NATO’nun askeri genel kültür seviyesini yükseltmek için çalışır.

8) Alt Komiteler  

Gündemdeki tüm politik sorunların teknik kısımlarıyla ilgilenir. Bunlar hakkında raporlar hazırlar. Üye ülkelerin daimi temsilcilerini ve uzmanlarını sürekli bir araya getirir.

NATO’nun Simgesi

NATO’nun bayrağı koyu mavi bir arka planın üzerinde bulunan beyaz bir pusula ve bu pusuladan kuzey, güney, doğu ve batı olmak üzere dört yöne uzanan dört beyaz çizgiden oluşur. Bayrak Kuzey Atlantik Konseyi tarafından 14 Ekim 1953 tarihinde kabul edilmiştir.

NATO’nun Askeri Operasyonları

Soğuk Savaş süresince NATO hiçbir askeri operasyon gerçekleştirmedi. Sonrasındaki ilk askeri operasyon 1990 ve 1991 tarihlerinde Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle yapıldı. NATO’nun dahil olduğu diğer askeri olaylar şunlardır: Bosna-Hersek, Kosova ve Afganistan savaşlarına askeri müdahaleler, Irak savaşında eğitim misyonu, Aden Körfezi’nde korsanlarla mücadele ve Libya’daki karışıklıklara askeri müdahale.

Yanıtla