Paradoks Nedir ?

Paradoks kelime anlamı ile çelişki demektir. Öncelikle kelimenin etimolojik yapısını inceleyecek olursak Yunanca Paradoksos’tan gelir. Yunancada …